Uchwała nr Pł.459.2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2012roku

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2013-2021

Treść uchwały w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr Pł.459.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012roku
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:04.01.2013 13:36
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:15.01.2013 11:25