Zarządzenie Burmistrza nr 22/2004 z dnia 23.03.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 22 /2004
Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu
z dnia 23 marca 2004 roku

 

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Radzie Miejskiej w Grójcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /t.j.Dz.U. nr 15, poz.148 z 2003 roku ze zmianami/
zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Grójcu za 2003 rok , w którym:

DOCHODY zrealizowano w wysokości - 34.165.242 zł

WYDATKI zrealizowano w wysokości - 35.820.469 zł

§ 2.

Zobowiązuję się do przesłania kopii niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Grójcu z załącznikami od nr 1-15:

 • Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w celu zaopiniowania,
 • Radzie Miejskiej w Grójcu

§ 3.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

 • - (pdf 29.23 KB)
 • - (pdf 226.84 KB)
 • - (pdf 358.08 KB)
 • - (pdf 12.88 KB)
 • - (pdf 6.26 KB)
 • - (pdf 9.16 KB)
 • - (pdf 8.71 KB)
 • - (pdf 18.61 KB)
 • - (pdf 12.28 KB)
 • - (pdf 20.01 KB)
 • - (pdf 54.58 KB)
 • - (pdf 13.08 KB)
 • - (pdf 19.59 KB)
 • - (pdf 12.86 KB)
 • - (pdf 21.24 KB)
 • - (pdf 12.34 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 22/2004 z dnia 23.03.2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2004 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.04.2004 18:16Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:16Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:16Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:15Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:15Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:15Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:15Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:14Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:14Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:14Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:14Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:13Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:13Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:13Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:12Dodano załącznik " - " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:11Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie z wykonania
budżetu.pdf" na " - "
(Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:11Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania budżetu.pdf"
(Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:10Usunięto załącznik "-" (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:10Usunięto załącznik "-" (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:10Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
25.04.2004 18:09Dodano załącznik "- " (Maciej Półtorak)
16.04.2004 12:49 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
16.04.2004 12:39 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
16.04.2004 09:26 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)