Grójec, dn.2014-01-30

WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,
KTÓRYM  UDZIELONO  UMORZEŃ
NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 
W  IV  KWARTALE  2013  ROKU 

/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 maja 2011 roku/

L.p.

Nazwisko i imię

Wysokość
umorzonej kwoty w zł

1

Gołda Aneta

365,58

2

Gorączyńska Barbara

478,29

3

Kańska Barbara

4.143,37

4

Jabłoński Andrzej

46,15

5

Chlaściak Mirosław

693,50

6

Szlędak Dariusz

4.715,64

7

Nowaczewski Paweł

1.957,64

8

Milewska Elżbieta

5.403,21

9

Korczak Zofia

2.538,44

10

Gozdek Władysława

1.125,66

11

Sowińska Urszula

5.628,33

12

Wojciechowska Marzena

5.628,33

13

GEN-BUD

30.863,35

14

Poleszak Zofia

134,69

15

Maliszewski Leszek

246,58

16

NETIA Spółka Akcyjna

21,61

 Wykaz podany do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.  U.  Nr 157, poz. 1240 z późn.

 
BURMISTRZ
 
 
/ -- - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych należności w IV kwartale 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:30.01.2014 14:03
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:30.01.2014 14:03