Grójec, dn. 30.05.2014r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013r.
/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/

L.p.

Nazwisko i imię  lub nazwa

Rodzaj
udzielonej ulgi

Kwota
udzielonej ulgi
w zł

Podstawa prawna

Przyczyna udzielenia ulgi

 1

Automobilklub „RZEMIEŚLNIK”

odroczenie

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 2

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „JEDNOŚĆ”

odroczenie

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 3

EKO-ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o.

odroczenie

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 4

Grójecki Klub Sportowy „MAZOWSZE”

odroczenie

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 5

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

odroczenie

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 6

Lipiec Ryszard

odroczenie

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 7

Matliński Lech

odroczenie

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 8

Pękacka Alicja

odroczenie

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 9

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

odroczenie

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 10

Spółdzielnia Pracy „PRZYSZŁÓŚĆ”

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 11

Wieczorek Andrzej

odroczenie

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 12

ZTS-ZCS Polska Sp. z o.o.

odroczenie

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 13

Szwech Zygmunt

rozłożenie na raty

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 14

Badowski Marek

umorzenie

14.192,82

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 15

Banaszek Gabriel i Krystyna

umorzenie

1.657,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

 16

Bąk Aneta

umorzenie

931,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 17

Biedrzycki Jan

umorzenie

3.301,80

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 18

Brzeszczak Michał

umorzenie

1.592,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 19

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „JEDNOŚĆ”

umorzenie

56.561,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

 20

Grójecki Klub Sportowy „MAZOWSZE”

umorzenie

36.153,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

 21

Grzyb Gabriela

umorzenie

2.274,077

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 22

Kaźmierska Jadwiga

umorzenie

1.039,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 23

Łoboda Krzysztof

umorzenie

6.919,80

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 24

Maliszewska Grażyna

umorzenie

724,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 25

Maliszewska Teresa

umorzenie

1.677,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 26

Maliszewski Władysław

umorzenie

909,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 27

Modrzecka Maria

umorzenie

3.031,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 28

Ożarowska Hanna

umorzenie

593,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 29

Pękacka Alicja

umorzenie

627,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 30

Poradzka Anna
Walendowska Joanna

umorzenie

1.381,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

 31

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o.

umorzenie

128.141,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

 32

Prokop Robert

umorzenie

1.434,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 33

Skarzyński Piotr
Skarzyński Paweł

umorzenie

9.328,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

 34

Szelągowski Janusz

umorzenie

654,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 35

Wasilewska Marianna

umorzenie

574,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 36

Woźniak Sabina

umorzenie

2.937,00

art. 67a § 1 pkt. 3 i §2
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 37

Katana Krzysztof i Danuta

zwolnienie

art.12 ust.1 pkt.4 ust.3 i ust.5, art.13d ust.1 i 3
ustawy o podatku rolnym

 

„spełnienie warunków ustawowych”

 Wykaz podany do publicznej wiadomości, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

 Grójec, dnia 30 maja 2014r.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:30.05.2014 14:51
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:30.05.2014 14:52