Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

  1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2018, poz. 603 ze zm.).

 

  1. Wymagane dokumenty

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1603 ze zm.). Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej przy użyciu 
1) profilu zaufanego poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
2) podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) wysłanych na adres elektronicznej skrzynki podawczej.na właściwym formularzu (https://empatia.mpips.gov.pl/)

  1. Opłaty

Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 50 zł, płatnej w Kasie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na nr konta bankowego Bank Pekao SA 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

 

  1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Jolanta Stykowska - Sekretarz Gminy, tel. 48 661 27 72.

 

  1. Termin załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2014 07:42