Grójec, dn.2015-01-30

WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,
KTÓRYM  UDZIELONO  UMORZEŃ
NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 
W  IV  KWARTALE  2014  ROKU

/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 maja 2011 roku/ 

L.p.

Nazwisko i imię

Wysokość
umorzonej kwoty w zł

1

Starosta Izabella

12.246,77

2

Tetera Małgorzata

24,40

3

Piekarska-Mulik Anna

25,65

4

Ślumowski Bogdan

15,25

5

Sokołowska Elżbieta

20,27

6

Syska Grażyna

33,15

7

Surmecka-Banach Barbara

1,00

8

Kwiatkowski Zygmunt

7,00

9

Kostrzewski Krzysztof

7,00

10

Górecka Stanisława

6,00

11

Napary Kazimierz

49,24

12

Szewerniak Hanna

213,50

13

Bekasiewicz Marzanna

2.013,00

14

Karbowiak Jessica

488,00

15

Bogoria Mortex

244,00

16

Altar salon sprzedaży Orange

244,00

17

Krajewska Elżbieta

143,41

18

Jakubiak Małgorzata

358,87

19

Kawecka Bogumiła

113,42

20

Sujecki Mirosław

107,00

21

Współwłaściciele ul. Lewiczyńska 5/7

3.757,68

22

Nowakowski Jerzy

483,60

23

P.P.H.U. Lumar

384,30

24

Żuchowska Apolonia

131,25

25

Żurkiewicz Beata

250,00

26

Grochala Krystyna

381,51

27

Naparta Ewa

2.083,40

28

Dej Halina

1.314,88

29

Dusińska Anita

4.028,69

30

Ignacak Jadwiga

8.024,07

 Wykaz podany do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.  U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

 
Z-ca BURMISTRZA
 
 
/ -- - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:30.01.2015 12:09
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:30.01.2015 12:09