Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014r.
/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/

L.p.

Nazwisko i imię  lub nazwa

Rodzaj
udzielonej ulgi

Kwota
udzielonej ulgi
w zł

Podstawa prawna

Przyczyna udzielenia ulgi

1 

AMVIAN AUTOMOTIVE (Poland) Sp. z o.o.

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

2 

Biernacka Jadwiga

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

3 

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „JEDNOŚĆ”

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

4 

Czajkowska Jolanta

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

5 

EKO-ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o.

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

6 

Fronczak Zdzisław

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

7 

Grójecki Klub Sportowy „MAZOWSZE”

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

8 

Grójecki Ośrodek Sportu „MAZOWSZE”

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

9 

Justyńska Ewa
Justyński Grzegorz

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

10 

Kamecki-Lach Adam

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

11 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

12 

Leśniak Janina

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

13 

Maziarczyk Teresa

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 14

Oleszko Marianna

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

15 

Spółdzielnia Pracy „PRZYSZŁOŚĆ”

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

16 

Wieczorek Andrzej

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

17 

ZTS-ZCS Polska Sp. z o.o.

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

18 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

rozłożenie na raty

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

19 

Szewczyk Wojciech

rozłożenie na raty

 

art. 67a § 1 pkt. 2
Ordynacji podatkowej

 

20 

Szwech Zygmunt

rozłożenie na raty

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

21 

Witczak Teresa
Witczak Tadeusz

rozłożenie na raty

 

art. 67a § 1 pkt. 2
Ordynacji podatkowej

 

22 

ZTS-ZCS Polska Sp. z o.o.

rozłożenie na raty

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

23 

Doliński Sławomir

ulga inwestycyjna

 

art.13 ust.1 pkt.2 lit. a
i ust. 2, 3, 3a, 4, i art. 13d
ustawy o podatku rolnym

           
„spełnienie warunków ustawowych”

24 

Badowski Marek

umorzenie

551,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

25 

Biedrzycka Natalia

umorzenie

7.528,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

26 

Biedrzycki Jan

umorzenie

962,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

27 

Brzyska Magdalena

umorzenie

1.446,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

28 

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „JEDNOŚĆ”

umorzenie

83.801,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

29 

Czerwińska Jadwiga
Czerwiński Ireneusz

umorzenie

3.447,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

30 

Dawiczewska Marta

umorzenie

1.034,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

31 

Dawiczewski Tomasz

umorzenie

546,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

32 

GEN-BUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

umorzenie

24.595,70

art. 67d §1 pkt. 3
i art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym”

33 

Grójecki Klub Sportowy „MAZOWSZE”

umorzenie

70.524,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

34 

Grójecki Ośrodek Sportu „MAZOWSZE”

umorzenie

54.058,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

35 

Grzechnik Halina
Grzechnik Mieczysław

umorzenie

10.676,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

36 

Gurtatowska Aneta

umorzenie

1.012,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

37 

Justyńska Ewa
Justyński Grzegorz

umorzenie

167,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

38 

Justyńska Ewa

umorzenie

123,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

39 

Kaczorek Ewa

umorzenie

554,10

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

40 

Kamiński Andrzej

umorzenie

3.394,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

41 

Kazana Magda
Błaszczykowski Marek

umorzenie

980,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

42 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

umorzenie

4.544,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

43 

Kozłowski Adam

umorzenie

9.254,50

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

44 

Krajewski Maciej

umorzenie

3.121,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

45 

Maliszewska Maria

umorzenie

1.094,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

46 

Maliszewska Teresa

umorzenie

1.774,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

47 

Maliszewski Grzegorz

umorzenie

589,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

48 

Maliszewski Mariusz

umorzenie

5.715,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

49 

Maliszewski Władysław

umorzenie

596,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

50 

Ożarowska Hanna

umorzenie

556,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

51 

POL-AGRO S.A. Mazowieckie Zakłady Przetwórstwa Rolno-Spożywczego

umorzenie

46.739,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

52 

Prokop Robert

umorzenie

619,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

53 

Prokop Robert
Prokop Agnieszka

umorzenie

822,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

54 

Romanowski Jacek

umorzenie

1.258,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

55 

Sobczak Andrzej
Sobczak Iza

umorzenie

1.267,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

56 

Szumigłowska Ewa
Szumigłowski Jarosław

umorzenie

2.562,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

57 

TRISTAL Sp. z o.o.

umorzenie

7.920,00

art. 67d §1 pkt. 1
i art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym
nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne”

58 

Włodarczyk Andrzej

umorzenie

724,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

59 

Zakład Przetwórstwa Spożywczego GŁUCHÓW S.A. w upadłości

umorzenie

2.135.809,50

art. 67d §1 pkt. 3
i art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym”

60 

Czępińska Mieczysława
Czępiński Mirosław

zwolnienie

 

art.12 ust.1 pkt.4 i ust.3 i 5, art.13d ust.1 i 3
ustawy o podatku rolnym

„spełnienie warunków ustawowych”

61 

Luterek Janusz

zwolnienie

 

art.12 ust.1 pkt.4 i ust.3 i 5, art.13d ust.1 i 3
ustawy o podatku rolnym

„spełnienie warunków ustawowych”

62 

Strzelecka Wanda

zwolnienie

 

Uchwała Nr XLV/355/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29.06.2009r.

„spełnienie warunków określonych w uchwale”

Wykaz podany do publicznej wiadomości, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Grójec, dnia 27 maja 2015r.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:29.05.2015 07:52
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:29.05.2015 07:55