Wydział do spraw obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zespół ds. osługi Rady Miejskiej

Adres:
05-600 Grójec, Plac Wolności 2
 

Pracownik wydziału: nr pokoju tel /wewn.
1. Hanna Górka 7 (piętro I) tel. (48) 664 32 77
 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  1. Zapewnienie warunków organizacyjnych i obsługa administracyjna sesji Rady oraz posiedzeń jej Komisji,
  2. Sporządzanie protokółów z sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady,
  3. Organizowanie współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy,
  4. Inne czynności związane z obsługą Rady zlecane przez Burmistrza,
  5. Prowadzenie rejestru uchwał Rady i zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu,
  6. Ewidencjonowanie wniosków i interpelacji radnych,
  7. Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
  8. Prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym także udzielania dotacji na wspieranie lub powierzanie wykonywania zadań własnych gminy w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  9. Wysyłanie do publikacji aktów prawa miejscowego i informowanie kierowników realizujących ich postanowienia o publikacji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział do spraw obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2015 10:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż