Grójec, dn.2015-10-05

Zarządzenie Nr 152/15
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Na podstawie art. 182 § 1 - 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku, nr 21 poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję 17 Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania na terenie miasta i gminy Grójec w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w składach osobowych określonych w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZA
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 152/15 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:05.10.2015 15:33
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:05.10.2015 15:34