Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GRÓJCU

Gminna Komisja mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu ul. Niepodległości 6A.

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą następujące osoby:

  1. Dagmara Ogłozińska – Przewodniczący Komisji
  2. Marzanna Winiarska
  3. Henryk Zając
  4. Andrzej Jakubiak
  5. Edyta Pietrzak
  6. Magdalena Gądek

W sprawach osób nadużywających alkoholu wnioski można kierować codziennie w pokoju Nr 8 w godz. 800 - 1500

Do zadań Komisji należy:
1. Wydawanie postanowień dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza – przez powołany zespół ds. kontroli.
3. Działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
4. Podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu, które dopuszczają się fizycznego lub moralnego znęcania się nad członkami rodziny.
5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.
6. Specjalistyczne dyżury członków Komisji w zakresie problematyki uzależnień oraz poradnictwa psychologicznego i medycznego.

W celu realizacji zadań Komisja współpracuje z instytucjami prowadzącymi działania na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje swoje ustawowe zadania w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2003 22:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż