Wykaz Zabytków nieruchomych na terenie Gminy i Miasta Grójec, które znalazły w gminnej ewidencji zabytków w postaci kart adresowych.

Wykaz Zabytków nieruchomych na terenie Gminy i Miasta Grójec,
które znalazły w gminnej ewidencji zabytków w postaci kart adresowych.

L.p.

Adres

Zabytek

Datowanie

Informacje

Uwagi

Nr karty

 1.  

Falęcin

Zespół pałacowy - park

2 ćw. XX wieku

I połowa XIX w.

Rejestr 446/A/90 z 06.08.1990

 

1

 1.  

Falęcin 9

Dom drewniany

Ok. 1920 r.

 

 

2

 1.  

Głuchów 46

Dom drewniany

Ok. 1935 r.

 

 

3

 1.  

Głuchów

Zespół pałacowy - pałac

Koniec XVIII-XIX

Rejestr 1055/A/74 z 22.05.1974 oraz 51/A z 07.05.1980

 

4

 1.  

Głuchów

Zespół pałacowy - park

Koniec XVIII-XIX

Rejestr 1055/A/74 z 22.05.1974 oraz 51/A z 07.05.1980

 

6

 1.  

Gościeńczyce

Dwór murowany

 

Pocz. XX w.

 

 

7

 1.  

Gościeńczyce

Kapliczka murowana

I ćw. XX w.

 

 

8

 1.  

Gościeńczyce

Młyn, kompleks zabudowań

XIX w.

 

 

9

 1.  

Gościeńczyce

Zabudowania dworskie murowane

XIX/XX w.

 

 

10

 1.  

Gościeńczyce

Budynek handlowy kompleks zabudowań dworskich

XIX w.

Murowane

 

11

 1.  

Gościeńczyce

Zespół dworski - park

 

 

Rejestr 348/A z 22.10.1986

 

12

 1.  

Gościeńczyce

Mur i brama murowane z cegły

XIX/XX w.

 

 

13

 1.  

Gościeńczyce (obok szkoły)

Dom mieszkalny

I ćw. XX w.

 

 

14

 1.  

Gościeńczyce

(obok szkoły)

Dom mieszkalny

I ćw. XX w.

 

 

15

 1.  

Gościeńczyce (naprzeciw zabudowań dworskich)

Dom mieszkalny

XIX/XX w.

 

 

16

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 2

Hale targowe murowane

Poł .XIX w.

 

 

17

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 4

Budynek mieszkalny murowany

 

 

 

18

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 6

Budynek mieszkalny murowany

I ćw. XX w.

 

 

19

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 7

Budynek mieszkalny murowany

Koniec XIX w.

 

 

20

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 10

Budynek mieszkalny murowany

Koniec XIX w.

 

 

21

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 12/14

Budynek mieszkalny murowany

3 ćw. XIX w.

 

 

22

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 13 a

Dom mieszkalny murowany

4 ćw. XIX w.

 

 

23

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 15

Budynek mieszkalny murowany

Koniec XIX w.

 

 

24

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 16

Budynek mieszkalny murowany

Koniec XIX w.

 

 

25

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 18

Budynek mieszkalny murowany

Połowa XIX w.

 

 

26

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 21

Więzienie, budynek murowany

Koniec XIX w.

 

 

27

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 22

Budynek mieszkalny murowany

3 ćw. XIX w.

 

 

28

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 26

Budynek mieszkalny murowany

Koniec XX w.

 

 

29

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 32

Budynek mieszkalny murowany

Pocz. XX w.

 

 

30

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 34

Budynek mieszkalny murowany

4 ćw. XIX w.

 

 

31

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 34

Szkoła Podstawowa nr 3 murowana

Poł.  XIX w.

 

 

33

 1.  

Grójec ul. Armii Krajowej 40

Budynek mieszkalny murowany

I ćw. XX w.

 

 

34

 1.  

Grójec ul. Jatkowa

Jatki murowane z cegły

1 poł. XIX w.

 

Rejestr 474/62 z 23.03.1962

 

35

 1.  

Grójec ul. Jatkowa 1

Dom murowany

I poł. XIX w.

 

 

36

 1.  

Grójec ul. Kościelna 3

Budynek mieszkalny drewniany

3 ćw. XIX w.

 

Wyłaczono
17.07.2019r.
Zarz. 148/2019

37

 1.  

Grójec ul. Kościelna 7

Budynek mieszkalny murowany z cegły, tynkowany

Ok. 1912 r.

 

 

38

 1.  

Grójec ul. Lewczyńska

Kapliczka NMP, murowana

koniec XVIII w.

 

 

39

 1.  

Grójec ul. Lewczyńska 1

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

Wyłączono 15-09-2014r.

Zarz. 134/14

40

 1.  

Grójec ul. Lewczyńska

Bożnica żydowska murowana

Pocz. XX w.

 

Budynek przebudowany

41

 1.  

Grójec ul. Lewczyńska 7

Dom mieszkalny drewniany

3 ćw. XIX w.

 

 

42

 1.  

Grójec ul. Lewczyńska 20

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

43

 1.  

Grójec ul. Lewczyńska 24

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

44

 1.  

Grójec ul. Lewczyńska 26

Dom mieszkalny murowany

l. 20 XX w.

 

 

45

 1.  

Grójec ul. Mogielnicka

Cmentarz ewangelicki

XIX w.

Rejestr 471/A z 05.11.1991

 

46

 1.  

Grójec ul. Mogielnicka

Cmentarz rzymsko-katolicki

XX w.

 

 

47

 1.  

Grójec ul. Mogielnicka

Cmentarz żydowski

1794-1942

Rejestr 407/A z 05.11.1989

 

48

 1.  

Grójec  ul. Mogielnicka 6

Dom mieszkalny drewniany

Koniec XIX w.

 

 

50

 1.  

Grójec  ul. Mogielnicka 8

Dom mieszkalny murowany

l. 20 XX w.

 

 

51

 1.  

Grójec  ul. Mogielnicka 15

Budynek mieszkalny murowany

1 ćw. XX w.

 

 

52

 1.  

Grójec ul. Mszczonowska

Cmentarz rzymsko-katolicki

XIX w.

 

 

53

 1.  

Grójec ul. Mszczonowska 2

Budynek mieszkalny murowany

Koniec XIX w.

 

 

54

 1.  

Grójec  ul. Mszczonowska 4

Budynek mieszkalny murowany

Koniec XIX w.

 

 

55

 1.  

Grójec  ul. Mszczonowska 6

Dom mieszkalny murowany

4 ćw. XIX w.

 

 

56

 1.  

Grójec  ul. Mszczonowska 8

Dom mieszkalny murowany

1 ćw. XX w.

 

 

57

 1.  

Grójec ul. Mszczonowska 22

Budynek mieszkalny murowany

Początek XX w.

 

 

58

 1.  

Grójec ul. Niepodległości 1

Budynek mieszkalny murowany

1912 r.

 

 

59

 1.  

Grójec ul. Niepodległości 5

Budynek mieszkalny murowany

1905-1909 r.

 

 

60

 1.  

Grójec  ul. Niepodległości 6

Poczta, budynek murowany

I połowa XX w.

Rejestr 475/A/62 z 23.03.1962  oraz 129/A z 12.02.1982

 

61

 1.  

Grójec  ul. Niepodległości 6

Oficyna I przy poczcie 

I połowa XX w.

 

 

62

 1.  

Grójec  ul. Niepodległości 6

Oficyna II przy poczcie

I połowa XX w.

 

 

63

 1.  

Grójec  ul. Niepodległości 9

Budynek mieszkalny murowany

połowa XX w.

 

 

64

 1.  

Grójec ul. Niepodległości 20

Dom

XIX w.

Rejestr 358/A z 04.11.1986

 

65

 1.  

Grójec ul. Ogrodowa

Kapliczka Matki Boskiej murowana

 

 

 

66

 1.  

Grójec  ul. Ogrodowa 8

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

67

 1.  

Grójec ul. Ogrodowa 11-13

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

68

 1.  

Grójec  ul. Ogrodowa 17

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

69

 1.  

Grójec  ul. Ogrodowa 24

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

70

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 4

Budynek mieszkalny murowany

Koniec XIX w.

 

 

72

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 7

Budynek mieszkalny murowany

l. 30 XX w.

 

 

73

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 11

Budynek mieszkalny murowany

1905 1907

Rejestr 322/A z 30.08.1985

 

75

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 38

Budynek mieszkalny murowany

1912 r.

 

 

76

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 41

Budynek mieszkalny murowany dawna kaflarnia

1911-1915

 

 

77

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 45

Budynek mieszkalny murowany

 

1912 r.

 

 

78

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 47

Budynek administracyjny murowany obecnie Urząd Gminy i Miasta

 

Koniec XIX w.

 

 

79

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 48

Budynek mieszkalny drewniany

1953-56

 

 

80

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 59

Budynek administracyjny murowany obecnie Starostwo Powiatowe

1955

 

 

81

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 62

Budynek mieszkalny murowany

XIX/XX w.

 

 

82

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 70

Budynek mieszkalny murowany

L 20 XX w.

 

 

83

 1.  

Grójec  ul. Piłsudskiego 78

Budynek mieszkalny murowany

1 ćw. XX w.

 

 

84

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi

Pierzeja, budynki murowane

Lata 50 XX w.

 

 

85

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 1

Budynek mieszkalny murowany

Pocz. XX w.

 

 

86

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 3

Budynek mieszkalny murowany

Pocz. XX w.

 

 

87

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 4

Budynek mieszkalny drewniany

Koniec XIX w.

 

Wyłączono 15-09-2014r.

Zarz. 134/14

88

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 5

Budynek mieszkalny drewniany

Połowa XX w.

 

 

89

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 6

Budynek mieszkalny murowany

1952 r.

 

Wyłączono 24-11-2015r.

Zarz. 178/15

90

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 9

Oficyna, dom mieszkalny  murowany

XIX/XX w.

 

 

91

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 9

Dom mieszkalny murowany

l. 20 XX w.

 

 

92

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 10  

Szpital murowany

1855-57

XVIII-XIX

Rejestr 220/A/59 z 19.11.1959 oraz 132/A z 12.02.1982

 

93

 1.  

Grójec ul. Piotra Skargi 10

Figura Matki Boskiej (przy szpitalu)

1927 r.

 

 

94

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 14

Dom mieszkalny drewniany

l. 20 XX w.

 

 

95

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 17

Dom mieszkalny murowany

Pocz. XX w.

 

 

96

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 19

Budynek mieszkalny murowany

3 ćw. XIX w.

 

 

97

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 21

Dom mieszkalny murowany

4 ćw. XIX w.

 

 

98

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 25

Budynek mieszkalny murowany

1920 r.

 

 

99

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 28

Budynek mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

100

 1.  

Grójec  ul. Piotra Skargi 41

Budynek mieszkalny murowany

1910 r.

 

 

101

 1.  

Grójec ul.

Plac Wolności 1

Ratusz murowany

1821-24

Rejestr 473/A/62 z 23.03.1962 oraz 131/A z 12.02.1982

 

102

 1.  

Grójec ul. Plac Wolności 2

Budynek mieszkalny murowany

1 ćw. XIX w. !!!

 

 

103

 1.  

Grójec ul. Plac Wolności 4

Budynek mieszkalny murowany

1 ćw. XIX w. !!!

 

 

104

 1.  

Grójec ul. Plac Wolności 5

Budynek mieszkalny murowany

3 ćw. XIX w.

 

 

105

 1.  

Grójec ul. Plac Wolności 6

Budynek mieszkalny murowany

1 ćw. XIX w. !!!

 

 

106

 1.  

Grójec ul. Plac Wolności 14

Budynek mieszkalny murowany

Poł. XIX w.

 

 

107

 1.  

Grójec ul. Plac Wolności 16

Budynek mieszkalny murowany

3 ćw. XIX w.

 

 

108

 1.  

Grójec ul. Plac Wolności 18

Budynek mieszkalny murowany

3 ćw. XIX w.

 

 

109

 1.  

Grójec ul. Plac Wolności 20

Budynek mieszkalny murowany

Poł. XIX w.

 

 

110

 1.  

Grójec ul. Plac Wolności 22

Budynek mieszkalny murowany

3 ćw. XIX w.

 

 

111

 1.  

Grójec ul. Polna 1

Dom mieszkalny murowany

l.20 XX w.

 

 

112

 1.  

Grójec ul. Polna 2

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

113

 1.  

Grójec ul. Polna 5

Dom mieszkalny murowany

I ćw. XX w.

 

 

114

 1.  

Grójec ul. Polna 20

Dom mieszkalny drewniany

I ćw. XX w.

 

 

115

 1.  

Grójec ul. Polna 22

Dom mieszkalny drewniany

I ćw. XX w.

 

 

116

 1.  

Grójec ul. Poświętne 1

Dom mieszkalny drewniany

Pocz. XX w.

 

 

 

117

 1.  

Grójec  ul. Poświętne 3

Dom mieszkalny drewniany

Koniec XIX w.

 

 

118

 1.  

Grójec  ul. Poświętne 7

Budynek mieszkalny murowany

1910 r.

 

 

119

 1.  

Grójec  ul. Poświętne 9

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

120

 1.  

Grójec  ul. Poświętno 10

Dom mieszkalny drewniany

Pocz. XX w.

 

 

121

 1.  

Grójec  ul. Poświętne 15

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

Wyłączono 15-09-2014r.

Zarz. 134/14

122

 1.  

Grójec  ul. Poświętne

Kaplica cmentarna murowana

1851 r.

 

 

123

 1.  

Grójec ul. Przedstacyjna

Grójecka Kolejka Dojazdowa przestrzenny układ komunikacyjny

1892-1925

Rejestr 540/A/94 z 30.05.1994 oraz 1586/A z 17.05.1994

 

124

 1.  

Grójec ul. Stokowa 1

Dom mieszkalny drewniany

4 ćw. XIX w.

 

 

125

 1.  

Grójec ul. Stokowa 7

Dom mieszkalny drewniany

 

3 ćw. XIX w.

 

 

126

 1.  

Grójec ul. Stokowa 30

Dom mieszkalny drewniany

3 ćw. XIX w.

 

 

127

 1.  

Grójec ul. Szpitalna 3

Budynek mieszkalny drewniany

Poł. XIX w.

 

Wyłączono 15-09-2014r.

Zarz. 134/14

128

 1.  

Grójec ul. Szpitalna 8

Budynek mieszkalny murowany

1905 r.

 

 

129

 1.  

Grójec ul. Szpitalna 10

 

Budynek mieszkalny murowany

1905 r.

 

 

130

 1.  

Grójec ul. Worowska 1

Kościół p.w. Mikołaja Biskupa

1520-30

Rejestr 67/A z 05.03.1981

 

131

 1.  

Grójec ul. Worowska 1

Dzwonnica  drewniana p.w. Mikołaja Biskupa

1889 r.

Rejestr 1034/2011 z 09-09-2011

 

132

 1.  

Grójec ul. Worowska 1

Kapliczka NMP

I poł. XIX w.

 

 

133

 1.  

Grójec ul. Zatylna 1

Budynek mieszkalny murowany

3 ćw. XIX w.

 

 

134

 1.  

Janówek 2

Dom drewniany

1892 r.

 

 

135

 1.  

Janówek 5

Dom drewniany

1925 r.

 

 

136

 1.  

Janówek 6

Dom drewniany

1925 r.

 

 

137

 1.  

Janówek 26

Dom drewniany

1930 r.

 

 

138

 1.  

Kobylin 14

Dom murowany 

1914 r.

 

 

139

 1.  

Kobylin 32

Dom drewniany

1920 r.

 

 

140

 1.  

Kobylin 37

Budynek gospodarczy dawne chlewnie murowany

1899 r.

 

 

141

 1.  

Kobylin 37

Budynek gospodarczy dawna powozownia murowany

3 ćw. XIX w.

 

 

142

 1.  

Kobylin 37

Brama do powozowni murowana

3 ćw. XIX w.

 

 

143

 1.  

Kobylin 37

Zespół pałacowy Dwór murowany

I połowa XIX w.

Rejestr 175/A z 08.06.1982

 

144

 1.  

Kobylin 37

Zespół pałacowy park 

I połowa XIX w.

Rejestr 175/A z 08.06.1982

 

145

 1.  

Kociszew

Zespół dworsko-parkowy Dwór murowany

1938-39

l. 1935-36

Rejestr decyzją

MWKZ w Warszawie nr 1412/09 z dnia 21.12.2009

 

146

 1.  

Kociszew

Zespół dworsko-parkowy Park

1938-39

l. 1935-36

Rejestr decyzją

MWKZ w Warszawie nr 1412/09 z dnia 21.12.2009

 

147

 1.  

Kociszew

Kapliczka NMP murowana

1948 r.

 

 

148

 1.  

Kociszew

Kapliczka NMP murowana

1932 r.

 

 

149

 1.  

Kociszew

Budynek mieszkalny murowany dawniej dworski

 

Koniec XIX w.

 

 

150

 1.  

Kociszew

Stróżówka przy pałacu murowana

Koniec XIX w.

 

 

151

 1.  

Kociszew

Budynek mieszkalny drewniany dawniej dworski

Koniec XIX w.

 

Wyłączono 24-11-2015r.

Zarz. 178/15

152

 1.  

Kociszew

Czworaki budynek murowany

1914 r.

 

 

153

 1.  

Kośmin PGR

Budynek mieszkalno-gospodarczy, murowany, cegła, tynkowany 

1 ćw. XX w.

 

 

154

 1.  

Kośmin PGR

Budynek gospodarczy dawne stajnie murowane, cegła, tynkowane

1 ćw. XX w.

 

 

155

 1.  

Kośmin PGR

Budynek gospodarczy dawna obora cegła, tynkowane

1 ćw. XX w.

 

 

156

 1.  

Kośmin PGR

Zespół dworski Budynek mieszkalny Dawny dwór Ciechan

Drewniany 

3  ćw. XIX w.

XIX/XX

Rejestr 214/A z 30.05.1983

 

157

 1.  

Kośmin PGR

Zespół dworski park

 

3  ćw. XIX w.

XIX/XX

Rejestr 214/A z 30.05.1983

 

158

 1.  

Kośmin PGR

Budynki gospodarcze dawne kurniki, chlewiki murowane, cegła, tynkowane

1 ćw. XX w.

 

 

159

 1.  

Kośmin 6

Dom murowany

1918 r.

 

 

160

 1.  

Kośmin 29

Dom murowany

Ok. 1910 r.

 

 

161

 1.  

Kośmin  30

Dawne czworaki murowane

Koniec XIX w.

 

 

162

 1.  

Krobów

Zespół dworski Dwór, obecnie budynek administracyjno-mieszkalny murowany cegła tynkowany

XIX/ XX w.

2 połowa XIX w.

Rejestr 1170/A/75 z 22.05.1975 oraz 99/A z 18.03.1981 

 

163

 1.  

Krobów

Zespół dworski Park

XIX/ XX w.

2 połowa XIX w.

Rejestr 1170/A/75 z 22.05.1975 oraz 99/A z 18.03.1981 

 

164

 1.  

Krobów

Budynek mieszkalny dawne czworaki murowany cegła tynkowane

1870 r.

 

 

165

 1.  

Lesznowola

Zespół dworsko –parkowy - dwór murowany cegła

Poł.  XIX w.

Rejestr – decyzja uzupełniająca z 29.05.1995 zespół dworsko parkowy wraz z folwarkiem, układem wodnym i ogrodem 

 

166

 1.  

Lesznowola

Zespół dworsko –parkowy - park dworski

2 poł. XVIII w.

Rejestr 346/A/86 z 22.10.1986 i 29.05.1995

 

167

 1.  

Lesznowola

Spichlerz koło dawnego dworu murowany

Ok. 1930 r.

 

 

168

 1.  

Lesznowola

Budynek gospodarczy dawna obora, murowana kamień, cegła

Pocz. XIX w.

 

 

169

 1.  

Lesznowola

Figura św. Tadeusza

Murowana, cegła 

3 ćw. XIX w.

 

 

170

 1.  

Lesznowola 59

Dom murowany

Ok. 1935 r.

 

 

 

171

 1.  

Lesznowola

Kapliczka NMP duża murowana cegła

1891 r.

 

 

172

 1.  

Mięsy obok 6

Kapliczka murowana

Pocz. XX w.

 

 

173

 1.  

Maciejowice 3

Dom murowany

1930 r.

 

 

174

 1.  

Mirowice 15

Dom murowany cegła

I ćw. XX w.

 

 

175

 1.  

Mirowice

Magazyn cegła

1930 r.

 

 

176

 1.  

Mirowice

Dom mieszkalny drewniany obok magazynu

II ćw. XX w.

 

 

177

 1.  

Mirowice 55

Dom murowany

 

Ok. 1930 r.

 

 

178

 1.  

Mirowice obok 55

Kapliczka murowana

1925 r.

 

 

179

 1.  

Mirowice droga do wsi

Kapliczka murowana

I ćw. XX w.

 

 

 

180

 1.  

Mirowice

Park dworski

 

Rejestr 462/A z 02.09.1991

 

181

 1.  

Pabierowice

Zespół dworski Dwór  murowany tynkowany

2 poł. XIX w.

Rejestr 1172/A/75 z 22.05.1975, 136/A z 15.02.1982 i 18.06.2000

 

 182

 1.  

Pabierowice

Zespół dworski park 

2 poł. XIX w.

Rejestr 1172/A/75 z 22.05.1975, 136/A z 15.02.1982 i 18.06.2000

 

183

 1.  

Pabierowice

Budynek remizy OSP murowany

I poł XIX w.

 

 

184

 1.  

Pabierowice

Kapliczka murowana cegła

Poł. XX w.

 

 

185

 1.  

Skurów

Dawny dwór murowany

Ok. 1925 r.

 

 

186

 1.  

Skurów

Park

2 poł XIX w.

Rejestr 349/A z 24.10.1986

 

187

 1.  

Skurów

Brama do dawnego dworu murowana

Ok. 1925 r.

 

 

188

 1.  

Skurów

Wozownia lub kuźnia koło dawnego dworu murowana

Ok. 1925 r.

 

 

189

 1.  

Skurów

Dawny spichlerz murowany

Ok. 1930 r.

 

 

190

 1.  

Skurów 34

Dom murowany

Ok. 1925 r.

 

 

191

 1.  

Skurów

Figura NMP cokół  murowany blacha

Koniec XIX w.

 

 

192

 1.  

Słomczyn 41

Dom murowany

Ok. połowy XIX w. 

 

 

193

 1.  

Uleniec

Dwór murowany

XIX w.

 

 

194

 1.  

Uleniec

Ogrodzenie pałacu murowane

XIX w.

 

 

195

 1.  

Uleniec

Bramy i kapliczki w murze okalającym dwór murowane

XIX w.

 

 

196

 1.  

Uleniec

Kapliczka w murze okalającym dwór murowane

XIX w.

 

 

197

 1.  

Uleniec

Czworaki dworskie murowane

XIX w.

 

 

198

 1.  

Uleniec

Czworaki dworskie II murowane

XIX w.

 

 

199

 1.  

Uleniec

Zabudowania  gospodarskie podworskie - spichlerz  murowany

XIX w.

 

 

200

 1.  

Uleniec

Zabudowania  gospodarskie podworskie murowane

XIX w.

 

 

201

 1.  

Uleniec

Park przy dworze 

XIX w.

Rejestr 347/A z 22.10.1986

 

202

 1.  

Uleniec 5

Obora murowana

1939 r.

 

 

203

 1.  

Uleniec 9

Dom drewniany

Ok. 1925 r.

 

 

204

 1.  

Uleniec 10

Dom murowany

XIX w.

 

 

205

 1.  

Uleniec

Figura MB z dzieciątkiem murowana

1853 r.

 

 

206

 1.  

Wola Worowska

Pałac murowany

2 poł. XIX w.

Rejestr 1176 z 22.05.1975 oraz 220/A z 06.07.1983

 

207

 1.  

Wola Worowska

Czworaki murowane

XIX w.

 

 

 

208

 1.  

Wola Worowska

Zabudowania podworskie murowane

XIX w.

 

 

209

 1.  

Worów

Kościół parafialny p.w. Serca Jezusowego neogotycki murowana cegła

XIX w.

1898 r.

Rejestr 1177/A/75 z 22.05.1975 oraz 185/A z 15.10.1982 

 

210

 1.  

Worów

Dzwonnica murowana cegła

Pocz. XX w.

 

 

211

 1.  

Worów

Plebania drewniana

I ćw. XX w.

 

 

212

 1.  

Worów 7

Dom drewniany

I ćw. XX w.

 

 

213

 1.  

Worów 9

Dom drewniany

Pocz. XX w.

 

 

214

 1.  

Worów

Cmentarz rzymsko-katolicki

 

 

 

215

 1.  

Worów koło plebani

Figura św. Jan Nepomucena murowana

II poł. XIX w.

 

 

216

 1.  

Zalesie

Zespół pałacowy - dwór murowany

XIX w.

Rejestr 204/A z 14.04.1983

 

217

 1.  

Zalesie

Zespół pałacowy – park 

XIX w.

Rejestr 204/A z 14.04.1983

 

218

 1.  

Żyrówek 5

Dom drewniany

I ćw. XX w.

 

 

219

 1.  

Żyrówek 19

Dom drewniany

1931 r.

 

 

220

 1.  

Żyrówek 19

Obora murowana

1931 r.

 

 

221

 1.  

Żyrówek 21

Dom drewniany

1935 r.

 

 

222

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz Zabytków nieruchomych na terenie Gminy i Miasta Grójec, które znalazły w gminnej ewidencji zabytków w postaci kart adresowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2016 08:30