Grójec, dn.2016-04-29

WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,
KTÓRYM  UDZIELONO  UMORZEŃ
NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 
W  I  KWARTALE  2016  ROKU 

/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 maja 2011 roku/

L.p.

Nazwisko i imię

Wysokość
umorzonej kwoty w zł

1

Cieślicki Krzysztof

3.843,69

2

Kaczor Marianna

14.246,25

3

Laskowska Lucyna

6.245,47

  Wykaz podany do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.  U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W I KWARTALE 2016 ROKU
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:29.04.2016 11:27
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:29.04.2016 11:27