Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr Pł.378.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:12.01.2017 07:41
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:12.01.2017 07:41