Grójec, dn.2017-04-26

WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,
KTÓRYM  UDZIELONO  UMORZEŃ
NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 
W  I  KWARTALE  2017  ROKU 

/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 maja 2011 roku/ 

L.p.

Nazwisko i imię

Wysokość
umorzonej kwoty w zł

1

Grójecki Ośrodek Sportu „MAZOWSZE”

18.764,24

2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ILONA”

82,40

3

Kawecki Jan i Teresa

421,71

4

Syroka Arkadiusz

319,57

5

Walczak Adam

1.995,01

6

Szczepaniak Dorota

6.800,42

 Wykaz podany do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.  U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).

Grójec, dnia 26 kwietnia 2017r.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W I KWARTALE 2017 ROKU
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:27.04.2017 13:38
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:27.04.2017 13:38