Grójec, dn.2017-05-30

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2016r.
/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/

 

L.p.

Nazwisko i imię  lub nazwa

Rodzaj
udzielonej ulgi

Kwota
udzielonej ulgi
w zł

Podstawa prawna

Przyczyna udzielenia ulgi

 1

EKO-ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o.

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

 2

EKO-ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o.

odroczenie/
zmiana decyzji
w części

 

art. 253a §1 w związku z art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

 3

Grójeckie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. Sp. k.

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

 4

Grójeckie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. Sp. k.

odroczenie/
zmiana decyzji
w części

 

art. 253a §1 w związku z art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

 5

Grójecki Ośrodek Sportu „MAZOWSZE”

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

 6

Justyńska Ewa
Justyński Grzegorz

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 7

Maziarczyk Teresa

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 8

Oleszko Marianna

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 9

PAKU-BOX Sp. z o.o.

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

 10

Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej

odroczenie

 

art. 67a § 1 pkt. 1 i 2
Ordynacji podatkowej

 

11

Spółdzielnia Pracy „PRZYSZŁOŚĆ”

odroczenie

 

art.71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

12 

AMVIAN AUTOMOTIVE (Poland) Sp. z o.o.

rozłożenie na raty

 

art. 67a § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej

 

13 

Banaszek Gabriel
Banaszek Krystyna

umorzenie

4.481,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

14 

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „JEDNOŚĆ”

umorzenie

13.833,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

15 

Foeller – Makohin Ewa

umorzenie

10.796,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

16 

Grójeckie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. Sp. k.

umorzenie

20.576,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

17 

Ignaczak Mieczysław

umorzenie

413,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

18 

Ignaczak Mieczysław

umorzenie

545,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej w związku z art. 6q i 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach

„uzasadniony ważny interes podatnika”

19 

Kuna Rafał

umorzenie

593,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

20 

Lewandowski Edward

umorzenie

636,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 21

Lipiec Ryszard

umorzenie

6.978,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

 22

PAKU-BOX Sp. z o.o.

umorzenie

60.485,76

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes społeczny”

 23

Szumigłowska Ewa
Szumigłowski Jarosław

umorzenie

2.552,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatników”

 24

BINGO Karol Napiórkowski

upust

 

Porozumienie
Dyrektora GOS
z dnia 01.07.2016r.

 

 25

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego im. W. Broniewskiego

upust

 

Porozumienie
Dyrektora GOS
z dnia 01.10.2016r.

 

 26

DYSSENSOR TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Małgorzata Arak

upust

 

Porozumienie
Dyrektora GOS
z dnia 01.06.2016r.

 

 27

POWERHORSE GYM
Jakub Stykowski

upust

 

Porozumienie
Dyrektora GOS
z dnia 01.10.2016r.

 

 28

„VIGOR” REHABILITACJA
Krystyna Iwańska

upust

 

Porozumienie
Dyrektora GOS
z dnia 01.07.2016r.

 

 29

Gwardys Monika
Gwardys Rafał

zwolnienie

 

art.12 ust.1 pkt.4 lit. a,
ust. 3, 5 i 12 pkt.1,
art.13d ust.1 i 3
ustawy o podatku rolnym

„spełnienie warunków ustawowych”

 30

Sobczak Anna
Sobczak Kamil

zwolnienie

 

art.12 ust.1 pkt.4 lit. a,
ust. 3, 5 i 12 pkt.1,
art.13d ust.1 i 3
ustawy o podatku rolnym

„spełnienie warunków ustawowych”

 31

Woźniak Arkadiusz
Woźniak Martyna

zwolnienie

 

art.12 ust.1 pkt.4 lit. a,
ust. 3, 5 i 12 pkt.1,
art.13d ust.1 i 3
ustawy o podatku rolnym

„spełnienie warunków ustawowych”

 Wykaz podany do publicznej wiadomości, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2016r. /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:30.05.2017 15:33
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:30.05.2017 15:33