Grójec, dn.2017-11-06

W y k a z
nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu
 


1

Położenie nieruchomości

Grójec ul. Armii Krajowej 5

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00045590/3

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

grunt zabudowany o pow. 58 m2
część działki nr ew. 1331, położonej w obrębie 0001 Grójec, jednostka ewidencyjna 140605_4 Grójec-Miasto

 4

Opis nieruchomości

grunt zabudowany budynkiem oficyny ratusza

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

symbol planu miejscowego 6.Bhr-UMm
usługi/mieszkalnictwo w zabudowie śródmiejskiej

6

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

7

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.
  
Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie w 2017 roku na czas nieoznaczony na rzecz jednostki organizacyjnej – Straży Miejskiej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:06.11.2017 15:23
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:06.11.2017 15:23