Grójec, dn.2017-11-06

Wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku

1

Położenie nieruchomości

miasto Grójec  ul. Józefa Piłsudskiego 3

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

RA1G/00045590/3

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

działka nr ew. 3164/15 o pow. 0,2066 ha

4

Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem Grójeckiego Ośrodka Kultury

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z planem miejscowym grunt położony jest na terenie zabudowanym obiektem usługowym z salą widowiskową (symbole 25.Bwa-U, 26.Nws-Zp, 30.Kwa-Pd).

6

Cena nieruchomości netto

3 338 502,-PLN

7

Forma  zbycia nieruchomości

Przekazanie w drodze darowizny udziału ½ części w nieruchomości zabudowanej, na rzecz samorządowej instytucji kultury.

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku - miasto Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 3
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:06.11.2017 15:26
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:06.11.2017 15:26