Grójec, dn.2017-11-06

Wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku

1

Położenie nieruchomości

miasto Grójec  ul. Al. Niepodległości 20

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

RA1G/00022834/9

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

działka nr ew. 1969/1 o pow. 0,0947 ha

4

Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z planem miejscowym grunt położony jest na terenie przeznaczonym pod obiekty administracji (symbol planistyczny AU8)

6

Cena nieruchomości netto

2 283 459,-PLN (w tym grunt: 317 245,-PLN, budynek: 1 966 214,-PLN)

7

Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

0,3%

8

Termin wnoszenia opłaty

Do dnia 31 marca każdego roku

9

Zasad aktualizacji opłaty

Nie częściej niż raz na trzy lata

10

Forma  zbycia nieruchomości

Oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie i budynku we własność, w drodze bezprzetargowej, na rzecz samorządowej instytucji kultury

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2017 roku - miasto Grójec ul. Al. Niepodległości 20
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:06.11.2017 15:28
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:06.11.2017 15:28