Informacja o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu systemu nawadniania kropelkowego sadu o pow. 8,0 ha na działce nr 109 obręb 0020, Lesznowola gm. Grójec”

GP.6220.14.2017.BJU Grójec, dnia 04.12.2017 r

  

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405)

informuję
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu systemu nawadniania kropelkowego sadu o pow. 8,0 ha na działce nr 109 obręb 0020, Lesznowola gm. Grójec”. Postępowanie prowadzono na wniosek
P. Łukasza Wierzbickiego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu systemu nawadniania kropelkowego sadu o pow. 8,0 ha na działce nr 109 obręb 0020, Lesznowola gm. Grójec”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2017 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż