Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot: Budowy sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 23.11.2017r.

GP. 6733. 32. 2017. ID

 

   OGŁOSZENIE

w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, że na wniosek Macieja Dzika - pełnomocnika PGE Dystrybucja  z siedzibą w Lublinie, zamierzam wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego Budowę sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice, na działkach:

  • nr 77/2, 77/3, 65/1, 39/3, 39/5, 22/1, 150/8, 33, 32/3, 32/2, 32/1, 31, 30, 29, 45/1 położonych w miejscowości Podole,
  • nr 392/1, 505, 6, 11/1, 132/1, 10/2, 10/3, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 25/1, 26, 27, 28/1, 30, 101/1, 102/2, 109, 510/2, 510/1 położonych w miejscowości Głuchów,
  • nr 15, 61/6, 46/2 położonych w miejscowości Wysoczyn gmina Grójec.,

Projekt decyzji uzyskał wymagane uzgodnienia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 - pokój nr 4, w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia. 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot: Budowy sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż