Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 01.12.2017r.

GP. 6733. 32. 2017. ID

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073) zawiadamiam, że w dniu 01.12.2017r. została wydana decyzja Nr 30/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca: Budowę sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice, na działkach:

  • nr 77/2, 77/3, 65/1, 39/3, 39/5, 22/1, 150/8, 33, 32/3, 32/2, 32/1, 31, 30, 29, 45/1 położonych w miejscowości Podole,
  • nr 392/1, 505, 6, 11/1, 132/1, 10/2, 10/3, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 25/1, 26, 27, 28/1, 30, 101/1, 102/2, 109, 510/2, 510/1 położonych w miejscowości Głuchów,
  • nr 15, 61/6, 46/2 położonych w miejscowości Wysoczyn gmina Grójec.,

 inwestor PGE Dystrybucja  z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin
          Od ww decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
          Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołanie oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 08:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż