Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 01.12.2017r.

GP. 6733. 33. 2017. ID
GP. 6733. 34. 2017. ID
GP. 6733. 35. 2017. ID

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że zostały wszczęte postępowania w sprawach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące:

  1. Budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PVC o długości 130 m na działkach nr 226/2, 226/13 i 235 położonych w Lesznowoli  gm. Grójec.
  2. Budowę odcinka wodociągu o średnicy 63 mm PE o długości 62 m na działce  nr 41 położonej w Woli Krobowskiej  gm. Grójec.
  3. Budowę  i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 160/1, 160/2, 160/3, 309/2, 170/3 i 170/2 położonychj w Worowie  gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż