BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 04.12.2017r.

 

 

Wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2018-2020


1

Położenie nieruchomości

m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 78

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00065613/7

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

grunt o pow. 200 m2
część działki nr ew. 1803/12 o pow. 402 m2

 4

Opis nieruchomości

grunt niezagospodarowany

 5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

zgodnie z planem miejscowym działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z usługami

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości

nie dotyczy

8

Forma  zbycia nieruchomości

nie dotyczy

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  (czynsz)

2 000,- PLN netto

11

Termin wnoszenia opłat

do 28 lutego każdego roku

12

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.
  
Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2018-2020: Położenie nieruchomości:m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 78
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:05.12.2017 08:39
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:05.12.2017 13:08