INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku.

Znak sprawy: WI.271.38.2017.PJ

Grójec, dn.2017-12-05

I N F O R M A C J A
dotycząca przetargu nieograniczonego na
odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku

w dniu 04.12.2017 komisja przetargowa otworzyła 1 ofertę złożoną w niniejszej procedurze przetargowej i na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
 149.555,70 zł brutto.

2. Ofertę złożył w terminie GABINET WETERYNARYJNY KRYSTYNA KOWALCZYK, 05-505 Prażmów Wągrodno ul. Słoneczna 37 – cena oferty 149.169,60 zł brutto, termin wykonania 2018.

3. Warunki płatności zawarte w ofercie są następujące –  płatność przelewem w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

 
z up. BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż