Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu „przetarg nieograniczony” - odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku

OŚ.271.38.2017.PJ

Grójec, dn.2017-12-06

O G Ł O S Z E N I E
o wyborze oferty w postępowaniu „przetarg nieograniczony”

W dniu 04.12.2017 komisja przetargowa odczytała treść 1 oferty złożonej dla Gminy Grójec w sprawie zakupu usługi

 odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku

Wybrano ofertę firmy GABINET WETERYNARYJNY Krystyna Kowalczyk 05-505 PRAŻMÓW Wągrodno
ul. Słoneczna 37, która otrzymała ocenę 100 pkt (60 pkt w kryterium cena + 40 pkt w kryterium odległość siedziby wykonawcy od Grójca). Firma ta zaproponowała cenę wykonania usługi 138.120 zł netto. Kryteria oceny ofert: cena 60%, odległość siedziby wykonawcy od Grójca 40%. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 149.555,70 zł brutto. Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert i nie wykluczył z przetargu żadnego wykonawcy, nie zastosowano dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów, nie unieważniono postępowania.

 
z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu „przetarg nieograniczony” - odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2017 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż