Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji przedsięwzięcia pn. „Budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o., na dz. nr ewid. 1417 i 1418, obręb 0001 Grójec, gm. Grójec.

GP.6220.21.2017.BJU

Grójec, dn.2017-12-06

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405)

informuję
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji przedsięwzięcia pn. „Budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz
z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym
w Grójcu Sp. z o.o., na dz. nr ewid. 1417 i 1418, obręb 0001 Grójec, gm. Grójec.”. Postępowanie prowadzono na wniosek Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji przedsięwzięcia pn. „Budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o., na dz. nr ewid. 1417 i 1418, obręb 0001 Grójec, gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2017 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż