Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu urządzenia wodnego na działce nr 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz nawodnienia sadu i plantacji truskawek na działkach nr ewid. 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz dz. o nr ewid. 1 w m. Przyłom gm. Chynów”

GP.6220.12.2017.BJU

Grójec, dn.2017-12-12

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405)

informuję
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu urządzenia wodnego na działce nr 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz nawodnienia sadu i plantacji truskawek na działkach nr ewid. 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz dz. o nr ewid 1 w m. Przyłom gm. Chynów”. Postępowanie prowadzono na wniosek P. Andrzeja Martyniaka.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu urządzenia wodnego na działce nr 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz nawodnienia sadu i plantacji truskawek na działkach nr ewid. 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz dz. o nr ewid. 1 w m. Przyłom gm. Chynów”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2017 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż