UCHWAŁA Nr XXXIX/284/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowych, położonych w Krobowie, o łącznej powierzchni 0,1360 ha

UCHWAŁA Nr XXXIX/284/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowych, położonych w Krobowie, o łącznej powierzchni 0,1360 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska
w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Grójec, prawa własności części nieruchomości gruntowych, położonych
w obrębie Krobów, oznaczonych jako działki nr ew. 31/10 o pow. 0,0129 ha, 32/4 o pow. 0,0405 ha, 34/4 o pow. 0,0114 ha, 34/6 o pow. 0,0095 ha, 35/2
o pow. 0,0114 ha, 36/2 o pow. 0,0274 ha, 47/6 o pow. 0,0094 ha, 47/8
o pow. 0,0034 ha, 47/10 o pow. 0,0031 ha i 47/12 o pow. 0,0070 ha, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi odpowiednio księgi wieczyste RA1G/00002827/1, RA1G/00018744/0, RA1G/00078502/0, RA1G/00078503/7, RA1G/00029419/3, RA1G/00010224/3, RA1G/00090989/7, RA1G/00091373/3, RA1G/00091023/5, RA1G/00091343/4, użytkowanych jako droga gminna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXXIX/284/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowych, położonych w Krobowie, o łącznej powierzchni 0,1360 ha
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż