UCHWAŁA Nr XXXIX/285/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy al. Niepodległości 8 w Grójcu

UCHWAŁA Nr XXXIX/285/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 listopada 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych

z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej

przy al. Niepodległości 8 w Grójcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 84 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Grójcu bonifikaty w wysokości 99% od opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości położonej przy
al. Niepodległości 8 w Grójcu, oznaczonej jako działka nr ew. 3295
o pow. 909 m2, stanowiącej własność Gminy Grójec, dla której Sąd Rejonowy
w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00003267/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXXIX/285/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy al. Niepodległości 8 w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 11:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż