UCHWAŁA Nr XXXIX/286/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu gruntu o pow. 0,05 ha, położonego w Głuchowie

UCHWAŁA Nr XXXIX/286/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu gruntu o pow. 0,05 ha,

położonego w Głuchowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 27,
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Rada Miejska w Grójcu uchwala
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nieposiadającej dostępu do drogi publicznej, położonej
w obrębie Głuchów, gmina Grójec, oznaczonej jako działka nr 38 o pow. 0,05 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą
nr RA1G/00052088/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXXIX/286/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu gruntu o pow. 0,05 ha, położonego w Głuchowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż