UCHWAŁA Nr XXXIX/288/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w latach 2018-2020 nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Józefa Piłsudskiego 78 w Grójcu

UCHWAŁA Nr XXXIX/288/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie oddania w dzierżawę w latach 2018-2020 nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Józefa Piłsudskiego 78 w Grójcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska
w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę  na wydzierżawienie gruntu gminnego o pow. 0,0200 ha, stanowiącego część działki nr ew. 1803/12, położonego przy
ul. Józefa Piłsudskiego 78 w Grójcu, na którym znajduje się altana
śmietnikowa, na dalszy okres do lat 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXXIX/288/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w latach 2018-2020 nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Józefa Piłsudskiego 78 w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż