UCHWAŁA Nr XXXIX/291/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Grójec w 2018 roku na współfinansowanie zadania własnego Powiatu Grójeckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”

UCHWAŁA Nr XXXIX/291/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie

Gminy i Miasta Grójec w 2018 roku na współfinansowanie zadania własnego Powiatu Grójeckiego  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju

społeczno – gospodarczego regionu”

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżecie Gminy i Miasta Grójec w 2018 roku środków własnych na współfinansowanie zadania własnego Powiatu Grójeckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”  w kwocie
do wysokości 345 795,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku przez wieś Bikówek
o długości 1,5 km.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXXIX/291/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Grójec w 2018 roku na współfinansowanie zadania własnego Powiatu Grójeckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż