Grójec, dn.2017-12-18

W y k a z
 nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2017 r.


1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec
ul. Aleja Niepodległości 5

 

2

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

 

kw nr RA1G/00020923/6    

działka nr ew. 3553

3

Powierzchnia nieruchomości 

0,1103 ha  
udział w 4187/70995 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 5A o pow. uż. 41,87 m2

 

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

87 714,00 PLN

8

Forma  zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I opłata – 25%
opłata roczna - 1%

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

31 marca każdego roku

12

Zasady aktualizacji opłat

nie częściej niż raz w roku

     Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
     niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.

  Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
     

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:W y k a z nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2017 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Aleja Niepodległości 5
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:18.12.2017 13:54
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:21.12.2017 13:14