Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 160/1, 160/2, 160/3, 309/2, 170/3 i 170/2 położonych w Worowie gm. Grójec.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 03.01.2018r.

GP. 6733. 35. 2017. ID

 

   OGŁOSZENIE

w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianą ) oraz art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, że na wniosek Pawła Kowalczyka - pełnomocnika PGE Dystrybucja  z siedzibą w Lublinie, zamierzam wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę  i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 160/1, 160/2, 160/3, 309/2, 170/3 i 170/2 położonych w Worowie  gm. Grójec.

Projekt decyzji uzyskał wymagane uzgodnienia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 - pokój nr 4, w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia. 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 160/1, 160/2, 160/3, 309/2, 170/3 i 170/2 położonych w Worowie gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2018 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż