Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. - Obręb Głuchów gmina Grójec

 

Grójec, dn.2018-01-08

W y k a z
 nieruchomości gminnych przeznaczonych  do sprzedaży
w 2018 r.


1

Położenie nieruchomości

Obręb Głuchów gmina Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr RA1G/00052088/3

3

Oznaczenie nieruchomości
i powierzchnia wg katastru  nieruchomości

działka nr ew. 38  o pow. 0,05 ha

4

Opis nieruchomości

Działka gruntu rolnego o wydłużonym kształcie, bez dostępu do drogi publicznej.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka niezagospodarowana, brak planu miejscowego, w studium położona jest w obszarze terenów łąk, pastwisk i dolin nadrzecznych.

6

Cena nieruchomości

5 500,- PLN

7

Forma  zbycia nieruchomości

Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz  został wywieszony na okres 21 dni.
  
Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. - Obręb Głuchów gmina Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż