UCHWAŁA Nr XL/297/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XL/297/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 219  ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”

w wysokości  134,07 zł od jednej godziny korzystania z obiektu Stadion    Sportowy przy ul. Laskowej 17 w Grójcu,
w wysokości  113,03 zł od  jednej godziny korzystania z hali sportowej
z kompleksem boisk przy ul. Sportowej w Grójcu,
w wysokości 130,68 zł  od jednej godziny korzystania z krytej  pływalni,
w wysokości 100,00 zł od jednej godziny korzystania z sezonowego sztucznego lodowiska.       

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/297/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż