UCHWAŁA Nr XL/298/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do nieodpłatnego przekazywania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grójec wyposażenia i umundurowania, przekazanego im do korzystania

UCHWAŁA Nr XL/298/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

do nieodpłatnego przekazywania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grójec wyposażenia i umundurowania, przekazanego im do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 45 ust. 1  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 32 ust. 2  i ust. 3 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz.736), Rada Miejska w Grójcu uchwala  co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do nieodpłatnego przekazywania na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Grójec, wyposażenia i umundurowania dla tych jednostek, nabytego przez Gminę Grójec .

§ 2.

Przekazanie następuje na podstawie umów zawartych z poszczególnymi jednostkami.

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/298/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do nieodpłatnego przekazywania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grójec wyposażenia i umundurowania, przekazanego im do korzystania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż