UCHWAŁA Nr XL/300/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Grójeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Grójca

UCHWAŁA Nr XL/300/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Grójeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Grójca

Na podstawie art. 8 ust.2a i art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985  r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Grójca do przejęcia od Powiatu Grójeckiego do zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Grójca w 2018 r. Wykaz dróg publicznych przejmowanych do zarządzania zawiera załącznik do uchwały.

§ 2.

Przejęcie zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a Zarządem Powiatu Grójeckiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/300/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Grójeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Grójca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 11:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż