UCHWAŁA Nr XL/301/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BR.1510.2.2017 na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu

UCHWAŁA Nr XL/301/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BR.1510.2.2017
na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257), uchwala się co następuje:

§ 1.

Uznać skargę Pani Teresy K. z dnia 02.11.2017 r. za bezzasadną.

§ 2.

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania skarżącej
o treści niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/301/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BR.1510.2.2017 na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż