UCHWAŁA Nr XL/302/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójec na rok 2018

UCHWAŁA Nr XL/302/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójec na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875/ Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2018 przedstawiony w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Grójcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/302/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójec na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż