UCHWAŁA Nr XL/303/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2018

UCHWAŁA Nr XL/303/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Grójcu na rok 2018:

marzec – kwiecień - kontrola Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
w Grójcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bikówku zakresie finansowo-gospodarczym.
1 maj – 15 czerwiec – analiza wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy
i Miasta Grójec.
sierpień - wrzesień – wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu
i Bezpieczeństwa sprawdzenie stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/303/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż