UCHWAŁA Nr XL/304/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

UCHWAŁA Nr XL/304/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat dla:

1.Vigor Krystyna Iwańska, lokal 92m²- usługi rehabilitacyjne

2. Powerhorse Jakub Stykowski, lokal 200,5m²- siłownia

3. Multilan Rafał Błażejowski, lokal 13,5m²- usługi internetowe

w obiekcie Krytej Pływalni „Wodnik”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/304/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż