Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie.

 Znak sprawy: WI.271.3.2018.JK-2

Grójec, dn.2018-01-31

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia publicznego na realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie. Nr sprawy WI.271.3.2018.JK-2

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Warunki płatności

1/6

P.P.U.WIMAR
Waldemar Markowski
 Stary Kobylnik 19
26-806 Stara Błotnica.

Etap I- 231 578,79
Etap II-
2 752 340,93
Ogółem
2 983 919,72zł

60 m - cy

do 30 dni od terminu złożenia faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:
etap I- 340 000,00 zł brutto;
etap II- 3 200 000,00 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia: etap I – sieć wodociągowa- do dnia 31 sierpnia 2018r
etap II- sieć kanalizacji sanitarnej – do dnia 30 listopada 2018r

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2018 22:38