Unieważnienie przetargu na remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I

WI.271.5.2018.JMA-3  Grójec, dn. 31.01.2018r.

                                                                        

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

 

Zgodnie z  art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) Zamawiający niniejszym unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Remonty dróg na terenie miasta  i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole.”.
W przedmiotowym postępowaniu cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..  

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie przetargu na remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.02.2018 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż