Informacja z otwarcia ofert - Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu

WI.271.15.2018.GM-7

Grójec, dn.2018-03-07

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 1020) zamieszcza informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu”

l.p.

Data wpływu

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierowników  robót

1

07.03.2018

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa

7 239 648,07

60 mies.

 

15/15/15/15 lat

2

07.03.2018

DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski ; 58-100 Świdnica, Opoczka 17A

6 760 000,00

72 mies.

 

15/15/23/26 lat

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 5 350 000,00 zł brutto,
Minimalny wymagany okres gwarancji- 36 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: 31.07.2019

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 08:15