Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec

WI.271.16.2018.JMA-2

Grójec, dn.2018-03-07

 

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1579) zamieszcza informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec”

 

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Termin przystąpienia do robót

Warunki płatności

1

TAD-BRUK
Tadeusz Paprzycki
Pabierowice 36
05-604 Jasieniec

117 452,70 zł

48 m-cy

2 dni

do 30 dni od terminu złożenia faktury

2

P.H.U. MONA
Monika Jóźwiak
Aleksandrówka 28
05-622 Belsk Duży 

91 985,55 zł

36 m-cy

3 dni

do 30 dni od terminu złożenia faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 100 000,00 zł brutto,
Termin wykonania zamówienia: 28.12.2018r

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1579) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.
Wzór oświadczenia w załączeniu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 08:35