Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 26 803 WRA- GRÓJEC-KĘPINA 38/87353, na działce nr 55/5 położonej w Kępinie gm. Grójec.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 09.03.2018r.

GP. 6733. 14. 2018. ID

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że  na wniosek T-MOBILE POLSKA S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, z dnia 01.03.2018r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 26 803 WRA- GRÓJEC-KĘPINA 38/87353,  na działce nr 55/5 położonej w Kępinie  gm. Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 26 803 WRA- GRÓJEC-KĘPINA 38/87353, na działce nr 55/5 położonej w Kępinie gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2018 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż