Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.

ZARZADZENIE Nr 22/18
BURMISTRZA GMINY i MIASTA GRÓJEC
z dnia 7 lutego  2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)  i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2017 r., 1875 ze zm.) , zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie  na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, w składzie:

Karol Biedrzycki – przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu - Przewodniczący Komisji
Jolanta Stykowska - przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu- członek Komisji,
Katarzyna Suwarska– przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu - Członek Komisji,
Tadeusz Naduk – przedstawiciel jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Grójec,
Hanna Górka – przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu -Sekretarz Komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Stolarski

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2018 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.04.2018 13:30Dokument został odzyskany. (Justyna Lewandowska)
12.04.2018 13:30 Edycja dokumentu (Justyna Lewandowska)
22.03.2018 12:58Dokument usunięto. (Justyna Lewandowska)
22.03.2018 12:56 Utworzenie dokumentu. (Justyna Lewandowska)