Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.

Zarządzenie nr 31/18

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 15.02.2018 roku.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu  na

                    2018 rok .

                                  

 

                                  Na podstawie art.247 ust. 1, art. 249 ust  3 i 4  , art. 257        pkt 3 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.   z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018                  Nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku,

zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian planu  finansowego wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2018 rok:

1.Przesunąć wydatki budżetowe w:

 

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

z:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia             kwotę          1.000 zł

do: 

§ 4190 Nagrody konkursowe                               kwotę          1.000 zł

 

§ 2.

Zarządzenie  niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Uzasadnienie:

 

Przesunięto wydatki bieżące  w planie finansowym urzędu w rozdziale  pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych  urzędu .

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2018 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.04.2018 13:09Dokument został odzyskany. (Justyna Lewandowska)
12.04.2018 13:09 Edycja dokumentu (Justyna Lewandowska)
22.03.2018 13:08Dokument usunięto. (Justyna Lewandowska)
22.03.2018 13:08 Utworzenie dokumentu. (Justyna Lewandowska)