OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowę i przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w zakresie budowy (zmiany przebiegu) odcinka linii napowietrznej oraz przebudowie w zakresie wymiany słupów i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0.4 kV w Falęcinie gm. Grójec oraz Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody z drogi gminnej i powiatowej w Worowie gm. Grójec.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 28.03.2017r.

GP. 6733. 20. 2018. ID
GP. 6733. 21. 2018. ID

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam że, zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

  1. Budowę i przebudowę  elektroenergetycznej sieci  niskiego napięcia w zakresie budowy (zmiany przebiegu) odcinka linii napowietrznej oraz przebudowie w zakresie wymiany słupów i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0.4 kV w Falęcinie gm. Grójec, na działkach nr ewid. 110, 191, 192, 193/1, 193/2, 79/1, 194, 195, 196, 197, 198/1, 88, 199, 89, 200/3, 200/4, 200/5, 2101, 91, 92, 93 i 231/1  położonych w miejscowości Falęcin  – wniosek PGE Dystrybucja S.A..
  2. Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody z drogi gminnej i powiatowej w Worowie gm. Grójec, na działkach nr ewid. 20, 21, 32, 38 i 63 w miejscowości Worów – wniosek Gmina Grójec.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowę i przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w zakresie budowy (zmiany przebiegu) odcinka linii napowietrznej oraz przebudowie w zakresie wymiany słupów i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0.4 kV w Falęcinie gm. Grójec oraz Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody z drogi gminnej i powiatowej w Worowie gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2018 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż